آموزش‌های بازنشستگان در دنیا به‌طور کلی در زمینه‌های زیر ارائه می‌شود:

  • هنر
  • تاریخ
  • زبان و ادبیات
  • باغبانی و باغداری
  • عکسای
  • کامپیوتر و مهارت‌های دیجیتال
  • هنرهای دستی

تمامی حقوق این وب سایت، محفوظ و متعلق به موسسه آموزشی سپید می‌باشد.