صفحه اصلی

اولین شماره از نشریه علمی ترویجی راهبردهای بازنشستگی منتشر شد!

اولین شماره از نشریه علمی ترویجی راهبردهای بازنشستگی منتشر شد!


فصلنامه راهبردهای بازنشستگی نشریه علمی ترویجی مؤسسه‌ی سپید است که تلاش خواهد کرد با توسعه عرصه دانش در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مرتبط گامی در جهت تبیین مفوم واقعی بازنشستگی و توانمندسازی بازنشستگان بردارد. از اهداف دیگر این فصلنامه تبیین مفاهیمی چون بازایستادگی به عنوان ایجاد مسیری برای سرزندگی اجتماعی و شکوفایی ظرفیت‌های بالقوه افتصادی بازنشستگان است.

در شماره‌ی اول از فصلنامه علمی ترویجی راهبردهای بازنشستگی به موضوعاتی نظیر سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صندوق‌های بیمه و بازنشستگی، پدیده سالمندی در ایران و جهان، راهنمای بازنشستگی ارتش آمریکا و مرور نمونه‌های بین‌المللی خدمات بازنشستگی و سالمندی پرداخته شده است.

اخبار, نشریه راهبردهای بازنشستگی

تمامی حقوق این وب سایت، محفوظ و متعلق به موسسه آموزشی سپید می‌باشد.