صفحه اصلی

دومین شماره از نشریه علمی ترویجی راهبردهای بازنشستگی منتشر شد!

دومین شماره از نشریه علمی ترویجی راهبردهای بازنشستگی منتشر شد!


فصلنامه راهبردهای بازنشستگی نشریه علمی ترویجی مؤسسه‌ی سپید است که تلاش خواهد کرد با توسعه عرصه دانش در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مرتبط گامی در جهت تبیین مفوم واقعی بازنشستگی و توانمندسازی بازنشستگان بردارد. از اهداف دیگر این فصلنامه تبیین مفاهیمی چون بازایستادگی به عنوان ایجاد مسیری برای سرزندگی اجتماعی و شکوفایی ظرفیت‌های بالقوه افتصادی بازنشستگان است.

در شماره‌ی دوم از فصلنامه علمی ترویجی راهبردهای بازنشستگی به موضوعاتی نظیر تأثیر صنعت بیمه در توسعه فعالیت‌های کارآفرینی، بررسی وضعیت سلامت روانی سالمندان شهر تهران و عوامل مرتبط با آن، چالش‌های نظام بازنشستگی ایران و راهکارهای برون رفت از آن‌ها با توجه به تجربه نمونه کشور ترکیه پرداخته شده است.

اخبار, نشریه راهبردهای بازنشستگی

تمامی حقوق این وب سایت، محفوظ و متعلق به موسسه آموزشی سپید می‌باشد.